Câu số: 1/10
Cầu thủ nào đã từng được nhận giải thưởng quả bóng vàng châu Âu 3 năm liên tiếp?