Câu số: 1/10
Biển nào trên thế giới được mệnh danh là chiếc gương soi chung cho 3 châu lục?